documents identitaris
DOCUMENTS IDENTITARIS

Documents importants en la vida del MRPM

Ves-hi
escoles d'estiu
ESCOLES D'ESTIU PER A ENSENYANTS: 1978-2011

Cartells. Fulletons. Conferenciants. Lloc de realització. Cursos, continguts, participants i professorat

Ves-hi
fotografies de les escoles d'estiu
ESCOLES D'ESTIU PER A ENSENYANTS: 1978-2011

Fotografies

Ves-hi
escola per educadors
ESCOLA PER A EDUCADORS
(document de Joan Manel Martí)

Abans de l’Escola d’Estiu, els anys 1972 i 1973 es van organitzar dues Escoles per a Educadors

Ves-hi
documents identitaris
ARTICLES DE PREMSA

Articles elaborats pel MRPM i publicats a premsa

Ves-hi
documents identitaris
ORATGE, LA REVISTA MRPM

Oratges

Ves-hi
elaboració de materials
MATERIALS

Materials el.laborats o coordinats pel MRPM

Ves-hi
documents identitaris
INICIATIVES DIVERSES

Matarots. Vídeos de les conferències. Presentació dels 25 anys d'Escola d'Estiu

Ves-hi
documents identitaris
RECONEIXEMENTS

Reconeixements rebuts pel MRPM

Ves-hi